1994 yılında Denizli’de doğmuştur.

İlk, orta ve lise eğitimini Denizli’de tamamlamıştır.

Kocaeli Üniversite Hukuk Fakültesi ve Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim görmüş, Yüksek Onur Derecesiyle Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

Lisans eğitimini tamamladıktan sonra Denizli Barosunda stajını yapmış ve Avukatlık ruhsatını almıştır. Şu an Avukatlık mesleğini icra etmektedir.